Vid KD Lunds styrelsesammanträde på tisdagskvällen nominerades Hedvig Åkesson enhälligt till partiets partiföreträdare, samt till partiets platser i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Det känns inspirerande och roligt. Vi kommer att vara en del av det nya styret i Lund och arbeta för att omsätta vårt partiprogram i verkligheten och prioritera äldreomsorgen och tryggheten, säger Hedvig Åkesson, tillträdande partiföreträdare.

Hedvig Åkesson är 22 år, student och bosatt i Lund sedan ett par år tillbaka. Hon är även andre vice ordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet på riksnivå.

– Det har varit ett privilegium att representera Kristdemokraterna i kommunstyrelsen i 16 år. Det känns bra att lämna över det viktiga uppdraget som partiföreträdare till Hedvig Åkesson, säger Torsten Czernyson, avgående partiföreträdare.

För mer information:
Hedvig Åkesson (KD)
Tillträdande partiföreträdare
Tel: 073-060 30 03
E-post: hedvig.akesson@kristdemokraterna.se

Torsten Czernyson (KD)
Avgående partiföreträdare
Tel: 070-731 62 36
E-post: torsten.czernyson@kristdemokraterna.se