ebba b t  Lars a  Acko AJ

 

Kristdemokraterna i Lund nominerar Ebba Busch Thor till partiledare

Kristdemokraterna i Lund nominerar Ebba Busch Thor till partiledare. Vi hade tillfälle att träffa henne under EU-valrörelsen och mötte en ung, mycket kunnig och engagerad kvinna. Hon kombinerar mod och karisma med värme och är väl förankrad i partiets värdegrund. Hon har vilja att överbrygga interna spänningar och föra fram partiet mot förnyelse för att ta sig an nya utmaningar.

Till 1:e vice partiordförande nominerar vi Lars Adaktusson som i samma valrörelse utgjorde ett team med Ebba under deras turné runt i Sverige. Han är skicklig på att föra fram kristdemokratisk politik och vår unika värdegrund.

Till den sista presidieplatsen som 2:e vice ordförande nominerar vi Acko Ankarberg Johansson, som har stor förtrogenhet med partiet och lokalavdelningarna. Som partisekreterare har hon visat sin styrka i att inspirera utvecklingen av partiet.

Kristdemokraterna har flera mycket kompetenta företrädare att välja mellan när vi står inför att välja en ny partiledare. Alla som hittills anmält att de kandiderar är väl lämpade för uppgiften.

I våra nomineringar till övriga platser i partistyrelsen har vi försökt täcka in bred palett av kompetenser inom olika politikområden. Vi upplever att vi på så sätt får en styrelse med mycket hög kompetens och stort förtroende bland medlemmarna.