Month: april 2013

Kommunens skatteintäkter klarar inte av att täcka de kostnadsökningar som nämnderna äskar. Även om bokslutet för 2012 visade på att de finansi...

Read More

Återställ skatten 2014!