Bättre för barn och familjer

Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

Vi vill:
• Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
• Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
• Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.


Det ska löna sig att arbeta !


Läs mer

Brinner du för samma frågor som jag?


Läs mer

Path är för dina 150 närmaste onlinevänner.. av: @deeped http://t.co/pXXyie9O


Läs mer

@Tindra_se tränar zebra, (sebra..) med @thereze_se


Läs mer

@Tindra_se tränar zebra, (sebra..) med @thereze_se http://t.co/JhlJhzq5


Läs mer

#julmust #ftw! http://t.co/yGgrduXF


Läs mer

Topp 10 kortkommandon alla bör känna till för ett effektivare datoranvändande. http://t.co/y8ydDodi cc @thereze_se


Läs mer

Frukost för en karl! http://t.co/iyopH1rk


Läs mer