Det behövs en helhet i Smygehamn!

Problemen i  Smyge har stötts och blötts i det oändliga. Nu måste det till en helhet. Mats Andersson och Henrik de Vries har gjort ett mycket bra förslag när det gäller hamnen. Visst kan man diskutera detaljer men i stort bra tycker vi.

Från Kristdemokraternas sida ser vi en enorm utvecklingspotential i Smygehamn och därför vill vi också se stora satsningar just här. Smygehuk är Sveriges näst mest besökta turistställe sommartid. De nu av Tekniska Nämnden godkända 5 Mkr avseende bland annat uppsnyggning av parkeringen, orienteringsskyltar, entréhus, lekplatser, grillplatser och bänkar är bra men det är inte tillräckligt. Ska vi få folk att stanna här behövs ett helhetsgrepp. Vi kan inte lappa och laga hela tiden utan måste våga ha framtidstro och utveckling. Från vårt håll vill vi snarast undersöka möjligheten att fylla igen inre hamnbassängen och lägga en pirarm utanför den befintliga istället. Då kan man ha en oas med bänkar och varför inte loungemöbler uppblandat med lite grönt. Varför inte en utescen för musikkvällar på sommaren. Man kan även ha ”after beach” som finns i många kommuner. Beach ja. Stenen finns där men en badbrygga ut och man har fin sand och bra vattenkvalitet. Denna badbrygga kan med fördel placeras nedanför kalkugnen. Då får man gratis härliga gräsytor ovanför som kan användas till soldyrkande badare.Har studerat en del andra småbåtshamnar, i Höganäs, Hjo och Gränna har man gjort fantastiskt trevliga satsningar i mysig miljö. Det går här också.  Självklart måste vi få bukt med algerna men det är så mycket mer att göra. Hastigheten vid nedfarten till hamnen bör naturligtvis också sänkas till 30 km. Vad som ska hända med befintlig väg ner bör också fastslås.

På fritidssidan finns det ju också stora möjligheter. Om ett par månader kommer den nya konstgräsplanen att invigas och i kombination med en stor gymnastiksektion, spinning och annat så finns det ju möjligheter att få snurr på Torpalängan. Vi tror också att någon form av ”mini Lingvallen” skulle höja attraktionsvärdet enormt. Totalt kan detta ge stora inkomster också. Sedan vill ju Skåneidrott satsa här med utomgymnastik och spontan idrott och lek. Det är helheten som gör att näringslivet också vill satsa. Varje satsad krona ger flerfalligt tillbaka. Finns helheten finns det också cirkulation i systemet. Satsar kommunen så satsar också näringslivet.

Smygehus borde kunna ha alla möjligheter i det perspektivet också. Ett kallbadhus med bryggor och bastu samt en uppröjning av gräsområdet nedanför hotellet. Det hade lyft hela kommunen precis som motsvarande i Ystad, Båstad etc. Inte samma storlek kanske men det hade fått turister att bo över och stanna i kommunen. Detta ska ju vara ett SPA område och inte något annat.

Från Kristdemokraternas sida så vill vi gärna se helheten och investera för framtiden.

Mats Svensson, Fritidsnämnden ( Kd)

Erik Lundström, Smygebo( Kd)

Thomas Borgström, Beddingebo, Servicenämnden (Kd)