Trygghetsboende kan vara på väg till Trelleborg. Kommunen ska utreda vilka platser som kan vara lämpliga till att bygga lägenheter för äldre personer.

Den äldre befolkningen i Trelleborg blir bara större. År 2020 beräknas antalet 65-84-åringar ha ökat från förra årets 7 624 till 8 769. Samtidigt är det brist på boende för äldre där man inte behöver vara sjuk för att flytta in.

– Äldre som vill komma ifrån sitt boende men inte är sjuka hamnar i ett mellanläge där det kan vara svårt att hitta en lämplig bostad, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M).

I kommunen äger Trelleborgshem fyra seniorboenden med servicevärdinna för personer över 55 år. De ligger på Fagerängen och Malörten samt i Anderslöv och Smygehamn.

Men i dag är det kö till de 65 lägenheter som finns, och därför menar kommunstyrelsen att det är dags att rikta in sig på trygghetsboenden, som i stort fungerar som seniorboende med värdinna. Det ska också finnas gemensamma utrymmen och anordnas gemensamma aktiviteter.

Från början lyftes frågan av Birgitta Svensson (KD) i gamla vård- och omsorgsnämnden redan 2010. Men det dröjde ända till förra veckan innan kommunstyrelsen gav kommundirektör Jonas Rosenkvist i uppdrag att med hjälp av kommunens exploateringsgrupp identifiera lämpliga platser för trygghetsboenden.

– Det finns helt klart ett behov. Vi har en åldrande befolkning, och när man blir gammal så är det många som vill flytta till stan och slippa ansvar för snöröjning och pannor som kan sluta fungera, säger Ulf Bingsgård.

Det var en enig kommunstyrelse som beslutade att sätt lite fart i frågan. Oppositionsrådet Catherine Persson (S) tycker att det är på tiden.

– Tyvärr finns det inte tillräckligt tempo i byggandet. Det har egentligen inte byggts någonting i kommunen på sex år. Men det är bra att vi kommer igång och börjar jobba med det, säger hon.