Month: februari 2013

Trygghetsboende kan vara på väg till Trelleborg. Kommunen ska utreda vilka platser som kan vara lämpliga till att bygga lägenheter för äldre per...

Read More

Trygghetsboendet på gång

TRYGGHETSBOENDE Kristdemokraternas förslag, genom Birgitta Svensson, ledamot i Vård och omsorgsnämnden, att tillskapa Trygghetsboende för äldre i...

Read More

Beslut om Trygghetsboende