Trelleborgs hamn

Välkommen till Kristdemokraterna i Trelleborgs hemsida!

Kristdemokraterna i Trelleborg är del av den världsomspännande rörelse som är kristdemokratin. Vi är ett värdeorienterat borgerligt parti som arbetar för ett mer ansvarstagande samhälle där fler människor bryr sig om varandra.  Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. En vanlig missuppfattning om partiet är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Så är det naturligtvis inte. Alla som delar våra idéer är välkomna i partiet. Våra viktigaste politiska områden är; värdig vård och omsorg, valfrihet och rättvisa för familjen och ett blomstrande näringsliv för välfärd. Till detta lägger vi ett område som berör oss alla; skolan. Här finns det mycket att göra och det börjar bli bråttom!

Kristdemokraterna i Trelleborg ser gärna fler engagerade för vår sak. Tveka inte att ta kontakt med oss om du vill göra en insats för att förändra styret av Trelleborg.

Vår partiavdelningsordförande är Karin Jönsson.

******

Läs mer om vår kamp för att rädda palliativa vården i Trelleborg genom att klicka på denna länk!

******

Detta vill vi:

Vi vill göra Trelleborg tryggare och mänskligare.

Kristdemokraterna kämpar för de äldre, för barnfamiljerna och för de svaga i samhället. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer i ansvar, i det stora och i det lilla. Det ger oss mod att stå upp och hjälpa våra medmänniskor.

Trygghet genom värdigare äldreomsorg.

Vi vill införa ett trygghetsboende från 70 års ålder med gemensamma lokaler och måltider samt servicevärdinna och trygghetslarm. Stöd av hemtjänst och besök av sköterska varje vecka. Trygghetsbostäder skall utformas så att man även med funktionsnedsättning kan bo kvar.

Vi vill nu genomföra ”Lagen om valfrihet” även i Trelleborg där den enskilde själv får välja utförare inom äldreomsorgen. Detta innebär bl.a. att själv kunna välja matleverantörer. Vi vill påskynda byggandet av fler LSS-boende men också att ge funktionshindrade större möjligheter att själv välja boende och hjälpmedel. Hinder för deltagande i arbetslivet skall undanröjas.

Inom äldreomsorgen vill vi fortsätta att utveckla anhörighetstödet, skapa fler korttidsboende, införa värdighetsgarantin och genomföra läkemedelsgenomgångar. Vi vill tillsätta en ansvarig person för att få ”mer kultur i vården”, med de stimulansmedel som finns att få från staten.

Trygghet genom satsningar på våra barn och ungdomar

Vi vill ge människor mer makt att själv forma vardagen efter sina önskemål.

Vi vill därför även i Trelleborg införa ett vårdnadsbidrag på 6 000 kronor per månad och barn 1-3 års ålder, beskattat och pensionsgrundande.

Vi vill fortsätta satsa på och utveckla våra familjecentraler, ge ett generellt föräldrastöd till alla med barn från 0- 18 år. Skolan måste fortsätta att rejält satsa på baskunskaperna läs, skriva, räkna och vi vill engagera alla föräldrar i barnens skolgång. Vi vill satsa på ett lärlingssystem men också på längre öppettider på ungdomsgårdarna.

Trygghet genom bättre samhällsstruktur

Vi vill på ett miljövänligt och hälsofrämjande sätt utveckla infrastrukturen i Trelleborg. Detta gäller både hamnen såväl som tillfartsvägarna för avlastning av innerstaden. Vi vill påskynda pågatågstrafiken till Trelleborg med en utbyggd station för buss- och tågtrafik vid gamla stationsområdet för att där få ett samlat resecentrum.

Kollektivtrafiken måste förbättras inom Trelleborg men också ut till byarna.

Cykelvägarna måste också förbättras och byggas ut.

För att behålla skjutbanan i Maglarp vill vi med olika tekniska åtgärder, öka säkerheten och få ner ljudnivån. Vi står bakom en satsning på fler lägenheter, både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. En speciell satsning på mindre och billigare lägenheter för våra ungdomar men också ett byggande av attraktiva bostäder för våra seniorer.

Vi vill ge barnen en trygg uppväxt – och familjen möjlighet att själv bestämma över sin tillvaro. Det ger trygghet i vardagen. Äldre ska vi visa respekt, det är en grundsten. Av det följer en värdig äldreomsorg. Det är trygghet att veta att det finns bra hjälp, vård och omsorg att få, när krafterna tryter och vi blir sjuka.