vårdkrisen

Trots personalens fantastiska insatser har skånsk vård problem. Köer, överbeläggningar, uppskjutna canceroperationer och bristande arbetsmiljö. ...

Read More

Vänd den skånska vårdkrisen

Vid dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Sus behandlas verksamhetsinformation och månadsrapport för februari. Utöver ett enormt prognostiserat un...

Read More

Fortsatta problem vid Sus