vårdköer

Många skåningar oroar sig över om vården verkligen kommer att finnas där när man behöver den. Rubrikerna om dålig arbetsmiljö och äldre som ...

Read More

Stoppa vårdkrisen

För ett par år sedan införde Region Skåne, på kristdemokratiskt initiativ, så kallade så kallade Första linjen-mottagningar för barn och unga...

Read More

KD begär svar om psykiatrin