vårdcentraler

Nedan följer Kristdemokraterna i Region Skånes gruppledare Birgitta Södertuns anförande i budgetdebatten vid regionfullmäktige i sin helhet. R...

Read More

Vården i första rummet

Många skåningar oroar sig över om vården verkligen kommer att finnas där när man behöver den. Rubrikerna om dålig arbetsmiljö och äldre som ...

Read More

Stoppa vårdkrisen