Valfrihet

Patienter med hjärtsvikt ökar i antal och är den vanligaste orsaken till att patienter över 65 år är inneliggande på sjukhus. Åtta av tio pers...

Read More

Med hjärta för patienterna