Regionfullmäktige

För ett par år sedan införde Region Skåne, på kristdemokratiskt initiativ, så kallade så kallade Första linjen-mottagningar för barn och unga...

Read More

KD begär svar om psykiatrin

Vid dagens regionfullmäktigesammanträde skulle Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD) diskuterat de risker som Region Skåne och sk...

Read More

Fritzon (S) duckar debatten