patientansvarig läkare

I Skåne träffar bara drygt hälften av patienterna samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. Fler än var tredje svensk har ingen fast läka...

Read More

Rätt till fast läkarkontakt