Kristdemokraterna i Skåne representeras i Riksdagen av tre ledamöter: Tuve Skånberg, Sofia Damm och Michael Anefur.

Tuve Skånberg
Skillinge
Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra
Ledamot, konstitutionsutskottet

Adress: Riksdagen, 100 12 Stockholm
Tel: 08- 786 40 00 (riksdagen), 0706- 71 53 92

Hemsida: http://www.kristdemokraterna.se/tuveskanberg
Blogg: http://tuveskanberg.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/tuve.skanberg/

Mitt politiska engagemang: Sverige behöver en regering med stort kristdemokratiskt inflytande. Den kristna etiken och kristna värderingar behöver ligga till grund för alla beslut i riksdag och regering, vare sig det handlar om vårt förvaltarskap för miljön, att värna varje människas unika och absoluta människovärde, att ge stöd och bekräftelse åt familjen som samhällets minsta byggsten, eller ett internationellt ansvar inom EU och i biståndsarbete. Den Gyllene Regeln, att allt vad ni vill att människorna ska göra mot er, ska ni göra mot dem, behöver få genomsyra även politiska beslut.

Under åren 1991 till 2006, och efter 2010, har jag haft förtroendet att vara riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Sveriges riksdag. Under dessa år i riksdagen har jag varit aktiv i alla riksdagens utskott, men särskilt i Utbildningsutskottet, Trafikutskottet, Konstitutionsutskottet och Utrikesutskottet. Sedan valet 2010 är jag ledamot i Konstitutionsutskottet, och där lägger jag min mesta tid i riksdagen. Jag är också suppleant i Justitieutskottet och i Utbildningsutskottet.

En god del av Konstitutionsutskottets arbete går till att granska regeringen, såväl de enskilda statsråden, som regeringsärendenas handläggning. Jag är kristdemokraternas talesperson i de frågor som hanteras av Konstitutionsutskottet: allt som berör Sveriges grundlagar, med mänskliga rättigheter, författning, yttrande- och tryckfrihet, media och pressfrihet, statskick, men också demokratifrågor och opinionsbildning.

Sofia Damm
Ystad
Riksdagsledamot, Skåne läns södra
Ledamot, arbetsmarknadsutskottet
Partiets talesperson i integrationsfrågor

Adress: Riksdagen, 100 12 Stockholm
Tel: 08-786 50 51

Twitter: https://twitter.com/sofiadammkd

Michael Anefur
Kristianstad
Ledamot, socialutskottet