Trots personalens fantastiska insatser har skånsk vård problem. Köer, överbeläggningar, uppskjutna canceroperationer och bristande arbetsmiljö. ...

Read More

Vänd den skånska vårdkrisen

För varje ny rapport om psykisk ohälsa kommer nya skrämmande siffror. Det gäller unga, men det gäller också våra äldre som många gånger på ...

Read More

Bekämpa den psykiska ohälsan