Nedan följer Kristdemokraterna i Region Skånes gruppledare Birgitta Södertuns anförande i budgetdebatten vid regionfullmäktige i sin helhet. R...

Read More

Vården i första rummet

I Skåne träffar bara drygt hälften av patienterna samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. Fler än var tredje svensk har ingen fast läka...

Read More

Rätt till fast läkarkontakt