I Skåne träffar bara drygt hälften av patienterna samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. Fler än var tredje svensk har ingen fast läka...

Read More

Rätt till fast läkarkontakt

Många skåningar oroar sig över om vården verkligen kommer att finnas där när man behöver den. Rubrikerna om dålig arbetsmiljö och äldre som ...

Read More

Stoppa vårdkrisen