Publicerad i HD, 10 maj 2011 Mycket är bra inom skånsk hälso- och sjukvård. Regionens bokslut för 2010 visar på ökad tillgänglighet, mer patie...

Read More

Inte bara en resursfråga