Vill du bli medlem eller engagera dig på annat sätt? Klicka här!

Skånedistriktet – kansli

Besöksadress:
Åkaregatan 14
281 38 Hässleholm

Lennart Fredriksson
Organisationssekreterare
Tel. 0451- 468 90

Lennart ansvarar bland annat för ekonomi och en del andra
organisatoriska frågor och nås på Skånedistriktets kansli alla veckodagar.

 

Mattias GrängzellMattias Grängzell
Ombudsman
Mattias ansvarar för samordning gentemot partiets lokalavdelningar och internt och externt arbete för partidistriktet.
Tel. 073- 056 20 34

 

 

Region Skåne – kansli

Besöksadress:
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
Kristianstad

Mattias SvenssonMattias Svensson
Politisk sekreterare
Mattias ansvarar för samordning och arbetar främst med frågor rörande sjukvård ur ett beställarperspektiv, egenproducerad vård (Östra Skåne) och personalfrågor.
Tel. 044- 309 34 45

 

 

 

Gustav LundbladGustav Lundblad
Politisk sekreterare
Gustav ansvarar för extern kommunikation/media och arbetar främst med frågor rörande egenproducerad vård (västra Skåne), regional utveckling, kollektivtrafik och habilitering- och hjälpmedel.
044- 309  30 27