Vill du bli medlem eller engagera dig på annat sätt? Klicka här!

Skånedistriktet – kansli

Besöksadress:
Åkaregatan 14
281 38 Hässleholm

Lennart Fredriksson

Organisationssekreterare

Lennart ansvarar bland annat för ekonomi och en del andra
organisatoriska frågor och nås på Skånedistriktets kansli alla veckodagar.

Tel. 0451- 468 90

 

Mattias GrängzellMattias Grängzell

Ombudsman

Mattias ansvarar för samordning gentemot partiets lokalavdelningar och internt och externt arbete för partidistriktet.

Tel. 073- 056 20 34

 

 

Region Skåne – kansli

Besöksadress:
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
Kristianstad

Charlotte Neurén

Politisk sekreterare

Tel. 076-887 06 38