Per Einarsson
Skepparslöv
Regionråd och gruppledare
Ledamot, regionfullmäktige

2:e vice ordförande, Sjukvårdsnämnd KRYH
Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden

Mitt politiska engagemang:  Är 50 år, bor i Skepparslöv med fru och fyra barn. För mig är det viktigt att lämna åskådarplatsen och vara med och påverka i samhället. Jag brinner särskilt för de som inte hörs, de som hamnat sidan om eller av någon anledning måste få hjälp av samhällets skyddsnät. Jag vill att alla i vårt samhälle ska känna sig bekräftade och behövda. I mina nuvarande förtroendeuppdrag handlar det mycket om att arbeta ytterligare för ökad tillgänglighet. Vi måste också lyfta fram mer kring det förebyggande arbetet och att varje invånare har ett eget ansvar utifrån sin förmåga.

Detta gäller också förvaltandet av vår miljö med miljövänligare kommunikationer i hela Skåne, fler möjligheter till biogastankning samt att vi på fler ställen också ska kunna hyra cykel med bank- eller jojokort.

Som kristdemokrat och skåning brinner jag också för integrationsfrågor. Vi ska vara en välkomnade region och bättre ta tillvara den potential som ju även finns bland nysvenskar.

För övrigt anser jag att Skåne behöver en ambulanshelikopter!

 

Anders Lundström
Helsingborg
Regionråd
Ledamot, regionfullmäktige

Ledamot, regionstyrelsen

 

Lars Lundberg
Lövestad
Ledamot, regionfullmäktige
2:e vice ordförande, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Mitt politiska engagemang:

Jag är både född och uppvuxen i Husie i östra delen av Malmö. Sedan 1983 bor jag med min fru Helene och två pojkar på en mindre gård i Lövestad, Sjöbo kommun. Är lantmästare och lärare, och är anställd på Malenagymnasiet i Sjöbo. Mitt politika engagemang startade i mitten på 1990 talet efter en tids utlandstjänstgöring. Jag har sedan valet 1998 varit deltidspolitiker , med ena benet i politiken och det andra i verkligheten. Förutom regionpolitiken har jag uppdrag i Sjöbo kommun, Sysav samt ordinarie ledamot i kommunförbundet Skåne. Och på min fritid så samlar jag på veterantraktorer.

Jag brinner för:

–          Att alla behandlas lika.

–          Att våra gamla och mest sjuka skall få en värdig vård och omhändertagande oavsett var man bor i Skåne.

–          Att alla Skåningar skall ha tillgång till en bra kollektivtrafik

–          Att förbättra och förstärka cancervården

 

Birgitta Södertun
Ramlösa
Ledamot, regionfullmäktige
Ersättare, hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättare, Sjukvårdsnämnd Sus

Tel: 0768-89 01 63, 044-309 33 53

Mitt politiska engagemang: Jag är född och uppvuxen i den vackra staden Helsingborg. Gift sedan länge med Robert och tillsammans har vi fyra vuxna barn. Vi bor i Ramlösa, precis utanför Ramlösaparken som ger möjlighet till härliga promenader och avkoppling. 1979 tog jag min barnmorskeexamen och har därefter tjänstgjort på förlossning, BB och mödravård i Helsingborg. Ett fantastiskt yrke som har inspirerat mig till mitt engagemang för sjukvårdsfrågor och för barn och ungas uppväxtvillkor.

Jag brinner bland annat för:
– Barn och ungas uppväxtvillkor, genom bland annat en stark familjepolitik och psykiatri där hjälp finns när så behövs.
– Människors inneboende kraft och rätt att få fatta beslut över sin egen vardag.
– Att förbättra villkoren för samhällets frivilliga krafter.
– Att skapa förutsättningar för en förbättrad folkhälsa och på så sätt förebygga lidande och onödiga vårdbesök.
– Äldrevården. De hjältar som har byggt upp vårt samhälle har rätt till ett värdigt omhändertagande.

 

hansen

Kristina Hansen
Hörby
Ledamot, regionfullmäktige
Ledamot, kulturnämnden
Ersättare, patientnämnden

Mitt politiska engagemang: Jag är född och uppvuxen i Linköping och flyttade till Skåne 2008. Jag är gift med Michael och har tillsammans med honom ansvar för tre barn. Mitt yrkesliv har varit varierat och har bland annat arbetat inom butik, med kriminalvård, kört färdtjänst och inom skolan. Men hamnade till slut inom vården som undersköterska och mentalskötare där jag exempelvis arbetat med korttids- växelvård, sjukhusvård, hemtjänst och serviceboende och haft praktik inom rättspsykiatrin. Jag utbildade mig vidare och kan kalla mig socialpedagog med pedagogik på magisternivå. Nu arbetar jag på ett gruppboende inom LSS.

Jag brinner mycket för samhällssystemet. För många människor är detta svårt att hantera och orättvisor uppstår där det också kan vara svårt att veta vad man har rätt till. Så ska det inte behöva vara. Jag värnar om det egna självbestämmandet.  Att själv kunna bestämma anser jag är en grundläggande rättighet!

Som ung sysslade jag mycket med musik och kultur och har därför själv upplevt hur viktigt detta är. Alla former av social tillvaro och gemenskap är viktigt. Även olika former av samarbete. Detta gäller inte bara kulturen utan är minst lika viktigt inom många andra områden. Det gör att man lär av varandra, känner sig delaktig och utvecklas. I detta brinner jag särskilt för barn och ungdom.

 

Maria Berglund
Bjuv
Ledamot, regionfullmäktige

 

Magnus Lunderquist
Staffanstorp
Ledamot, regionfullmäktige

 

Mats Svensson
Trelleborg
Ledamot, regionfullmäktige

 

Ing-Marie Nilsson Axelsson
Kristianstad
Ersättare, regionfullmäktige
Ersättare, kollektivtrafiknämnden
Ledamot, beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

 

ander

Josef Ander
Malmö
Ersättare, regionfullmäktige
Ersättare, regionala tillväxtnämnden

Mitt politiska engagemang: Jag är 34 år gammal och bor på gamla Rosengård i Malmö med min fru och våra tre barn. Jag är polis till yrket vilket gett mig insyn i människors vardag som jag annars inte kommit i kontakt med. Dessa erfarenheter bär jag med mig i mitt politiska engagemang. Kristdemokraternas syn på familjen som en pelare i samhället och viljan att vara de svagas röst var det som attraherade mig till partiet. I regionen jobbar jag med utvecklingsfrågor vilket är en förutsättning för vår välfärd.

 

Anne-Li Roshagen
Hammenhög
Ledamot, regionfullmäktige

 

Cecilia Engström
Helsingborg
Ersättare, regionfullmäktige

 

Fabian Sivnert
Höllviken
Ersättare, regionfullmäktige

 

Gustav Lundblad
Lund
Ersättare, regionfullmäktige

Mitt politiska engagemang: Begränsad offentlig sektor och låga skatter skapar bäst förutsättningar för ett ansvarstagande samhälle med starka familjer. Den gemensamt finansierade välfärden ska fokusera på de som behöver den mest. Det offentliga ska ägna sig åt sina kärnuppgifter. I Region Skåne: Prioritera den palliativa vården och bygg ut E6 med fler filer. Skär ned på kultur, administration och projekt.