Michael Anefur
Kristianstad
Distriktsordförande

Vasagatan 11
291 53 Kristianstad
Tel: 0708-391313, 044-70095
Hemsida: http://anefur.blogspot.com

Alla människors lika, unika och okränkbara värde är basen i den kristdemokratiska ideologin och det som gör att jag är kristdemokrat. Till detta ska läggas familjepolitiken som vill möjliggöra verklig valfrihet för alla.

Jag har haft förmånen att få vara med i politiken på snart sagt alla nivåer men den viktigaste är den kommunala, den som är närmast och påverkar mest.

Vi använder ibland ordet subsidiaritet vilket innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå och att högre nivåer ska agera stödjande mot de lägre. Det är ett komplicerat ord men innehållet hjälper och skyddar mot toppstyrning och politisk klåfingrighet.

Men det som verkligen får mig att brinna är kampen för att alla personer ska behandlas på rätt sätt, att samhället bygger skyddsnät för de som under perioder inte klarar sig själva fullt ut. Att samhället med alla sina frivilligorganisationer är betydligt större än vad staten kan vara. Att vi tillsammans bygger ett samhälle , där ingen kan göra allt men där vi tillsammans kan vi göra mycket.

Lars Thunberg
Helsingborg
1:e vice distriktsordförande
Ersättare i partistyrelsen

Kommunalråd i Helsingborgs stad

Östra Vallgatan 8, 254 37 Helsingborg
Tel 070-628 43 10
Facebook: thunberglars
Twitter: larsthunberg

Kristdemokraterna har varit den politiska miljön för mig sedan tidiga tonår på 70-talet. Först som starkt engagerad KDU-are och de senaste 25 åren som kommunpolitiker i Helsingborg. Den kristdemokratiska ideologin stämmer allra bäst överens med mina värderingar, med förvaltarskapstanken och människovärdet i fokus. Det jag brinner för mest handlar om miljöfrågor och en hållbar utveckling i vid bemärkelse. Jag menar att Kristdemokraterna har en enorm potential att lyfta de här frågorna högre och koppla dem till en helhetssyn på barn och ungas uppväxtvillkor, ur en social, ekonomisk och ekologisk utgångspunkt. För detta vill jag arbeta på de nivåer där partiet har inflytande med de förtroendeuppdrag jag fått.

Kristina Hansen
Hörby
2:e vice distriktsordförande

Övriga ledamöter:
Per Einarsson, Skepparslöv
Henrik Thott, Råå
Lars Lundberg, Lövestad
Mikael Andersson, Hässleholm
Sofia Damm, Ystad
Maria Berglund, Bjuv
Torsten Elofsson, Malmö
Ingvar Nordh, Furulund
Stefan Sarmes, Svedala
Aase Jönsson, Billeberga

Ersättare:
Birgitta Svensson, Trelleborg
Margareta Johansson, Höör
Bengt Jarring, Perstorp (Kristdemokratiska seniorförbundet)
Johan Björk, Lund (Kristdemokratiska ungdomsförbundet)
Lilian Bolin, Malmö (Kristdemokratiska kvinnoförbundet)