Region Skåne

Trots personalens fantastiska insatser har skånsk vård problem. Köer, överbeläggningar, uppskjutna canceroperationer och bristande arbetsmiljö. ...

Read More

Vänd den skånska vårdkrisen