Pressmeddelanden

Att barn klarar skolan är helt centralt för deras framtid. Idag är köerna till logopedhjälp oacceptabelt långa, vilket i förlängningen ökar r...

Read More

Satsning på dyslexihjälp

Femklövern satsar på fler dietister i primärvården, bland annat med syfte att minska inflödet till fetmakirugin. Det var budskapet på den pressk...

Read More

Satsning på fler dietister