Skatteinstrumentet är stenhårt och skär urskillningslöst i medborgarnas plånböcker. Därför ska det hanteras med stor varsamhet.

Av det skälet har KD i Region Skåne valt att säga nej till skattehöjningar under de fyra senaste åren, då skatteintäkterna i den då rådande högkonjunkturen ökat stort varje år. Den skånska sjukvården har fått ta del av sex nya miljarder kronor under perioden.

Trots det har vårdplatserna blivit färre, köerna längre och underskotten har ökat. S+MP har inte klarat av att hålla i pengarna och att garantera en ändamålsenlig vård.

– Vi hade inte haft bättre sjukvård idag om vi låtit de rödgröna höja skatten. Vi hade inte haft bättre ekonomi heller, säger Per Einarsson, gruppledare i Region Skåne.

Nu ser vi att konjunkturen försämras och efter fyra år av ekonomiska underskott måste Region Skåne år 2019 hamna på ekonomiskt överskott om 1 miljard för att budgeten ska vara laglig.

– Vi kan inte fortsätta att föra en oansvarig ekonomisk politik och lämna notan till kommande generationer. För ett styre där KD sitter med är ekonomiskt ansvar helt grundläggande, säger Per Einarsson.

Av det skälet lägger Allians för Skåne nu fram ett förslag om skattehöjning om 49 öre per inkomst om 100 kronor.

– Det var helt nödvändigt för att kunna lägga fram en laglig budget, få råd med nya och bättre cancerläkemedel, satsa på primärvården och ge Region Skåne en nystart efter fyra förlorade år. Förtroendet hos personalen måste återvinnas. Ekonomin måste saneras, säger Per Einarsson.

Kristdemokraternas linje är att sjukvården bör övergå från landsting och regioner till staten. Detta för att tillgodose ett mer effektivt resursutnyttjande och minskad administration. Systemet med 21 landsting och regioner fungerar inte som det ska och patienter och personal drabbas. Region Skåne är ett exempel på det. Men fram till att vi får större väljarstöd och andra partier med oss på den linjen måste vi också se till att vården fungerar så bra som möjligt här och nu. Det är därför vi valt att fatta detta svåra beslut om att höja skatten.