Trots personalens fantastiska insatser har skånsk vård problem. Köer, överbeläggningar, uppskjutna canceroperationer och bristande arbetsmiljö. Kristdemokraterna vill prioritera vården före all annan verksamhet i Region Skåne. Här är våra viktigaste frågor i regionvalet:

1. KORTA VÅRDKÖERNA
Vi vill införa en regional kömiljard för att bekämpa köer till operation, besök i vården och psykiatrin. Att människor dör i långa vårdköer är inte värdigt ett välfärdssamhälle.

2. FÖRSTATLIGA SJUKVÅRDEN
Dagens system med 21 regioner och landsting i Sverige har misslyckats med att leverera jämlik vård. Systemet måste reformeras i grunden. Flytta sjukvårdsansvaret från Region Skåne till staten.

3. RÄTT TILL FAST LÄKARKONTAKT
Bara sex av tio äldre skåningar har en fast läkarkontakt. Det skapar sämre kontinuitet i vården, både för den sjuke och vårdpersonalen. Vi vill se till att alla ska kunna välja personlig fast läkarkontakt. Vi vill utbilda fler allmänläkare och öka läkartätheten.

4. INFÖR VÅRDPLATSGARANTI
Arbetsvillkoren måste förbättras så att vårdpersonal inte lämnar Region Skåne. Sedan 2014 har antalet vårdplatser blivit ca 450 färre i Skåne. Inför en vårdplatsgaranti.

5. INFÖR TROHETSBONUS
Vi vill införa en bonus i lönekuvertet till vårdens trotjänare. Erfarenhet måste värdesättas högre. Man ska inte behöva byta arbetsplats för att få en bättre löneutveckling.

Läs betydligt mer i vårt heltäckande program inför valet till Region Skåne. Inget parti har ett starkare program för sjukvården. Där hittar du också vår politik för bättre skånsk infrastruktur. Bland annat vill vi har fler filer på E6.