Vid dagens sammanträde i sjukvårdsnämnd Sus behandlas verksamhetsinformation och månadsrapport för februari. Utöver ett enormt prognostiserat underskott (765 miljoner kronor 2018), har överbeläggningarna ökat under årets två första månader på sjukhusen i Malmö och Lund.

– Vårdplatserna är fortfarande för få. Operationsköerna till vissa typer av cancer är skrämmande långa, konstaterar Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– Ytterst är det här ett arbetsmiljöproblem. Region Skåne är inte en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. Därför blir det brist på framför allt sjuksköterskor, säger Birgitta Södertun (KD).

– Det behövs en personalpolitik som ger vårdanställda mer inflytande på arbetsplatsen. Sjuksköterskor behöver bättre löneutveckling. Jag ser positivt på att sjukhuset rapporterar att man försöker införa en ny, mer inkluderande, ledningskultur, kommenterar Birgitta Södertun (KD).