Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Vid regionstyrelsens sammanträde igår fattade S, SD, L och C beslut om att Region Skåne fram till 2020 ska fortsätta pumpa in pengar i Kristianstad-Österlen Airport i Everöd. Detta trots att Region Skåne redan 2012 lämnade sitt ägande i flygplatsen och att beskedet då var att man skulle stå på egna ben efter att pengarna från regionen slutar rulla in 2018.

KD röstade nej till beslutet.

– Det är inte tillräckligt många som reser och flygplatsen bär sig inte. Jag tycker inte att vi kan ta pengar från regionstyrelsens budget och ytterligare lägga in till flygplatsen i Kristianstad, vi behöver dem till hälso- och sjukvården, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare, i Radio Kristianstad.

Lyssna till inslaget här (från 1:30:37 och cirka en minut framåt):

Samtidigt som flygplatsen alltså behöver pengar går sjukvården med enorma underskott. I nuvarande ekonomiskt läge måste vården prioriteras.