Många skåningar oroar sig över om vården verkligen kommer att finnas där när man behöver den. Rubrikerna om dålig arbetsmiljö och äldre som får vänta på akuten i timmar duggar allt tätare. Cancerpatienter kan få vänta månader på behandling. KD vill agera för att stoppa vårdkrisen.

Mer pengar till primärvården
Skånes vårdcentraler har det tufft. Det ger återverkningar i hela sjukvården. Det ska vara enkelt för dig att få en läkartid i den nära vården.

Korta vårdköerna
Idag får var fjärde skånsk patient vänta mer än tre månader på operation. Det skapar onödigt lidande. Återinför kömiljarden, skärp vårdgarantin.

Förstatliga sjukhusvården
Möjligheten att överleva allvarliga sjukdomar kan skilja sig mycket åt mellan olika landsting. Det är oacceptabelt. Cancersjuka ska ha rätt till bästa möjliga vård, oavsett var man bor.

Styr upp Region Skåne
Vårdpersonalen flyr Region Skåne i protest mot arbetsvillkoren. Det behövs ett nytt, lyssnande, ledarskap i hela organisationen. Kortare beslutsvägar, bättre löneutveckling och mindre administration. Trivs personalen blir vården bättre.

Rätt till fast läkarkontakt
Du som patient ska ha rätt att få välja och träffa samma läkare när du går till vårdcentralen. Kontinuitet är viktigt i vården.