I Skåne träffar bara drygt hälften av patienterna samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. Fler än var tredje svensk har ingen fast läkarkontakt i vården – i andra länder har nästan alla patienter det.

Detta är ett stort problem, framför allt för många äldre och sjuka som ofta söker vård. Att inte ha en person som är ansvarig för den egna vården, utan behöva berätta om sina symptom för olika personer gång på gång, skapar onödigt lidande och otrygghet.

Kristdemokraterna vill återinföra fast läkarkontakt, något som vi bland annat föreslår genom vår gemensamma budget med de andra allianspartierna i Region Skåne. I första hand vill vi att det införs för äldre multisjuka och kroniskt sjuka med kontinuerligt behov av vård.

Vi vill också återinföra patientansvarig läkare (PAL) i lagstiftningen. Den patientansvarige läkaren ska samordna de övriga specialiteterna som en sjuk person kan ha behov av.

Patientens anknytning till en viss läkare är a och o för en trygg vård. Vi tar vårdkrisen på allvar och ett av våra viktigaste förslag för att vända den dåliga utvecklingen i sjukvården är att ge varje patient rätt till en fast läkarkontakt.

Läs även kommentar av gruppledare Birgitta Södertun (KD): Återinför patientansvarig läkare