Allians för Skånes gruppledare: Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Birgitta Södertun (KD) och Gilbert Tribo (L) presenterar den gemensamma alliansbudgeten för Region Skåne.

Allians för Skåne lägger en gemensam budget för Region Skåne med starka kristdemokratiska inslag. Vård prioriteras framför central administration och projekt, och skåningarna skyddas mot en rödgrön skattehöjning på 635 miljoner kronor. Inom vården görs kraftfulla satsningar på vårdcentralerna och på insatser mot den växande psykiska ohälsan.

– När vårdcentralerna inte fungerar ger det problem i hela vården. Människor måste kunna få en tid hos läkaren när man behöver och veta att det är samma läkare varje gång.  I vår satsning på över 200 miljoner kronor ingår en plan som ska ge skåningarna rätt till fast läkarkontakt. Detta är särskilt viktigt för våra multisjuka äldre, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

En satsning gör också på 30 miljoner för insatser mot psykisk ohälsa.

– Den växande psykiska ohälsan utgör vår tids kanske största samhällsproblem. Utvecklingen måste bekämpas med kraftfulla åtgärder. Vi gör därför en dubbelt så stor extrasatsning som styret, där särskilt fokus ligger på att kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin och förstärka de förebyggande insatserna, säger Birgitta Södertun.

Läget i förlossningsvården är ansträngt. Fler förlossningsplatser behövs för att göra vården tryggare och förbättra personalens arbetsmiljö.

– Vi vill också säkra en god kompetensnivå och jämlik utveckling av vården i hela regionen. Därför föreslår vi att ett regionalt kompetenscentrum för förlossningsvård ska inrättas under nästa år, avslutar Birgitta Södertun.

Läs hela budgeten här: Allians för Skånes budget för Region Skåne 2018.