Birgitta Södertun (KD)

KD:s gruppledare Birgitta Södertun tror inte att regeringens prioriteringar är rätt lösning för sjukvården.

Idag presenterades regeringens budget för 2018. Sjukvården tillförs på nationell nivå fem nya miljarder. Exakt vad det är tänkt att de ska användas till är inte tydligt.

– Jag är tveksam till om det är den här typen av pengar som kommer att lösa sjukvårdens problem. Det är bra att man stärker förlossningsvården, men att bara hälla pengar över landstingen har inte fungerat historiskt, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Man ger 2 miljarder till en personalsatsning, vilket troligen innebär runt 250 miljoner för Region Skåne.

– Region Skåne har inget bra rykte som arbetsgivare. Det är i grund och botten en ledarskapsfråga och en strukturell fråga, inte en ekonomisk fråga. Jag tror inte att de här pengarna kommer att göra så stor skillnad, säger Birgitta Södertun.

– Kömiljarden sporrade landsting och regioner till att korta vårdköerna innan de rödgröna tog bort den. Den återkommer inte i den här budgeten heller, konstaterar Birgitta Södertun.

– Det behövs reformer för att öka tillväxten på sikt och få fler människor i arbete. Sådant saknas helt i den här budgeten. För regeringens del verkar det mest handla om att dela ut pengar för att hålla folk nöjda fram till valet. Sedan kommer notan i efterhand, säger Birgitta Södertun.

För mer information, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne
Tel: 0768-89 01 63