573 läkare skickade idag ett upprop till Region Skånes politiker med krav om en bättre primärvård. Kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne Birgitta Södertun kommenterar:

– Jag välkomnar att läkarna stämmer i bäcken. Vårdcentralerna är grunden för att vården ska fungera, men har mot bättre vetande nedprioriterats under senare år. Idag lider vården av bristande läkarkontinuitet, dålig arbetsmiljö och långa väntetider. Det slår mot hela vårdsystemet med överfulla akutmottagningar som en av följderna, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– Alliansen har i varje skuggbudget krävt större satsningar på primärvården, men blivit nerröstade. Nationellt föreslår vi i KD nu ett primärvårdspaket på 3 miljarder kronor bland annat för längre öppettider. Det skulle ge Skåne 400 miljoner. När styret vägrar agera här i Skåne blir en nationell satsning enda vägen fram, säger Birgitta Södertun (KD).

För mer information, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Tel: 044-309 30 27
E-post: birgitta.sodertun@skane.se