Birgitta Södertun (KD)

För ett par år sedan införde Region Skåne, på kristdemokratiskt initiativ, så kallade så kallade Första linjen-mottagningar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Telefonrådgivningen En väg in ska leda barn och unga och deras familjer rätt i psykiatrin när behov finns.

– Men jag tar ofta del av berättelser om långa telefonköer och dålig tillgänglighet, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

Hon har begärt en interpellationsdebatt på nästa regionfullmäktigemöte för att gå till botten med problemen.

– Allt fler barn och unga lider av psykiska besvär. Det är en av vår tids mest alarmerande samhällsproblem. De och deras familjer måste få hjälp i tid. Då är det inte hållbart att de fastnar i långa telefonköer, säger Birgitta Södertun (KD).

Även hos ungdomsmottagningarna finns liknande problem.

– Idag tvingas unga till exempel vänta i över en månad för att få tid hos kurator. Det är oacceptabelt, säger Birgitta Södertun.

Interpellationen ställs till ansvarige politikern Anders Åkesson (MP), ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Han kommer att få redogöra för vad det rödgröna styret planerar att göra för att förbättra tillgängligheten till Första Linjen-mottagningarna och ungdomsmottagningarna.

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 076-889 01 63