På nästa veckas regionfullmäktige frågar Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om riskerna som Skånes patienter utsätts för i och med Ilmar Reepalus (S) välfärdsutredning. Kristdemokraterna har begärt en interpellationsdebatt i ämnet.

– Jag kommer att fråga om styret har någon beredskap för konsekvenserna av förslaget om det blir verklighet. Nästan hälften av Skånes vårdcentraler är privata. I praktiken skulle utredningens förslag innebära att det blir väldigt svårt för dem att klara sig. Vad händer med patienterna då?, säger Birgitta Södertun (KD).

– Vilken beredskap har Region Skåne för att ta hand om patienterna i sin egen verksamhet om tiotals vårdcentraler plötsligt tvingas lägga ned? Jag ser med mycket stor oro på utredningsförslagen och Region Skåne och Skånes patienter är särskilt utsatta för risk, säger Birgitta Södertun (KD).

– Idag har dessutom Riksrevisionen sågat utredningen. Man menar att utredningen inte gått till botten med riskerna för nedläggningar av vårdverksamheter. Det ger ytterligare bekräftelse på att vår oro är befogad, säger Birgitta Södertun (KD).

För mer information:
Birgitta Södertun
Gruppledare Kristdemokraterna Region Skåne
Tel: 044-309 33 53