Ilmar Reepalus (S) välfärdsutredning föreslår dramatiska förändringar i privata vårdgivares förutsättningar att ge sjukvård. Det kan låta rätt och rimligt att begränsa vinsterna i välfärden, men blir Reepalus förslag verklighet så är det ytterst patienterna som får betala det stora priset.

För oss är det självklart att det är för patienternas skull som välfärdsverksamhet ska bedrivas. Inte för att gynna privata företag.

Men inte heller för att av ideologiska skäl se till att vi går tillbaka till ett samhälle där staten med järnhand styr all vård, skola och omsorg. Ett samhälle där en tjänstemans kartstreck enväldigt bestämmer var du och dina barn ska gå i skola eller träffa läkaren.

Vi måste tala klarspråk om Reepalus utredning och i vilken riktning den leder landet: Det är nämligen dit, tillbaka till det pekpinnestyrda S-samhället, den vill ta Sverige. Maskerat till ett försök att uppnå ordning och reda i välfärden.

Däremot finns det behov av mer ordning och reda i välfärden: Prövningen av ägare och kvalitetskraven på innehållet måste vara stenhårda! Det ska inte heller gå att göra övervinster – kraven ska vara sådana att det är omöjligt.

Problemet är att Reepalus förslag innebär en begränsning av överskott om 7% på så kallat operativt kapital (i praktiken ingen begränsning av överskott på resultat). Förslaget riskerar innebära två saker:

  • Alla mindre aktörer slås ut. Vård- och omsorgsverksamheter är inte kapitalintensiva och kravet innebär i praktiken mycket små rörelsemarginaler – betydligt mindre än 7%. Personalkooperativ och andra verksamheter utan stora ägare i ryggen kommer inte att ha råd att fortsätta.
  • Om större aktörer har råd att stanna kvar, så är det dessa som har störst möjlighet att komma runt regleringen med exempelvis kreativ bokföring.

Det är bland annat därför som Läkarförbundet varnat för följderna av utredningens förslag.

Och kanske är det därför som det rödgröna styret i Region Skåne inte vill skicka in ett remissvar på utredningen. I Skåne är nästan hälften av alla vårdcentraler privata – ofta är de mest populära bland patienterna. Inom exempelvis ögonsjukvård och hudsjukvård har privata aktörer bidragit till att korta köerna avsevärt.

Kort sagt: Skåningarna drar stor nytta av privata vårdverksamheter. Om Reepalus förslag blir verklighet riskeras vårt landskap av massnedläggningar. Det verkar som att det rödgröna styret förstått detta och att man därför inte vill skicka in ett remissvar som säger sanningen om partikamraterna i Rosenbads utredning.

Kristdemokraterna säger ja till hårda krav på privata utförare i välfärden – så att medborgarnas behov tillgodoses. Men Reepalus förslag är ideologiskt motiverat och leder bara risk för nedläggningar och därmed ett begränsande av dina vårdmöjligheter och dina barns chanser till en bra skolgång.

Birgitta Södertun (KD), gruppledare Region Skåne

Per Einarsson (KD), andre vice ordförande sjukvårdsnämnd Kryh

Artikel tidigare publicerad i Skånska Dagbladet (10/2).