Idag släpptes Region Skånes bokslutsrapport för 2016. Resultatet landar en kvarts miljard under budget. Detta trots att intäktssidan är klart större än vad som var budgeterat. Region Skåne spenderar mer pengar än någonsin.

Region Skåne har en nettokostnadsutveckling som är en av de högsta i landet – drygt 6%. Den största verksamheten, sjukvården, går 800 miljoner kronor minus.

– Vården har aldrig kostat mer, men trots det dras den med stora problem. Köerna växer. Personalen går på knäna, de mest sjuka äldre får inte en sammanhållen och värdig vård, säger Birgitta Södertun (KD).

– Hade det inte varit för yttre omständigheter utanför styrets kontroll, som högre skatteintäkter och mer statsbidrag än budgeterat, hade ett redan mycket allvarligt läge varit ännu värre, säger Birgitta Södertun (KD).

– Rapporten är ett kvitto på en misslyckad personalpolitik. Sjukfrånvaron ökar med 20 000 fler sjukdagar i organisationen än året innan. De skenande kostnaderna för hyrpersonal visar att personalens villkor måste bli bättre och mer flexibla om Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsplats, säger Birgitta Södertun (KD).

 

För mer information, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne
Tel: 076-889 01 63