Idag presenterar Kristdemokraterna ett enkelt förslag för rättvisa i skattesystemet: Momsen höjs med en procentenhet och skattegapet mellan löntagare och pensionärer utraderas helt.

Förslaget välkomnas av skånska kristdemokrater.

– Att ta bort skattegapet mellan pensionärer och löntagare helt är en mycket angelägen reform, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

Kristdemokraterna drev inom alliansregeringen igenom minskningar i skattegapet, men om partiets nya förslag blir verklighet raderas gapet helt. Det hela är enkelt: En höjning av momsen med en procentenhet (till 7, 13 respektive 26 procent) innebär 15 miljarder i ökade intäkter till statskassan. En sänkning av pensionärernas skatt innebär 14 miljarder i minskade intäkter.

– Den äldre generationen har bidragit till Skåne och Sverige under nästan en hel livstid. De har uppfostrat familjer och arbetat för vår gemensamma välfärd. De har överfört de värden som byggde vårt land starkt till nästa generation. Tyvärr har inte samhället visat dem tillräckligt stor uppskattning utan beskattat dem orättvist, säger Birgitta Södertun (KD).

– Därför är det så viktigt att vi nu kan bli av med det här orättvisa skattegapet. Det är en fråga om värdighet. Detta är en reform som kommer att göra stor skillnad i många människors liv om den blir verklighet, säger Birgitta Södertun (KD).

För mer information, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare i Region Skåne
Tel: 076-889 01 63