Debattinlägg av Carl Axel Johansson (KD), Limhamn.

Familjens rätt till självbestämmande är ständigt under hot. Inte minst när vi har rödgröna partier som styr och ställer både på regeringsnivå och i många kommuner. Föräldrar vet vad som är bäst för dem själva och deras barn och ska därför själva få bestämma vilken sorts barnomsorg som passar bäst för deras barn. Politiska beslut måste underlätta detta.

Därför vill Kristdemokraterna införa en barnomsorgspeng så att de som vill ska få möjligheter att ta hand om sina egna barn på det sätt som passar dem. Pengens storlek bör vara 6000 kronor per månad, vilket motsvarar cirka 90% för kommunens kostnad för en plats i pedagogisk omsorg (dagmamma).

De allra flesta önskar stöd och hjälp från kommunal barnomsorg. Vi vill förbättra kvaliteten i förskolan, inte minst genom mindre barngrupper. Varje kommun ska kunna fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek.

I Lund visar ett antal föräldrar, att man också vill kunna ha möjlighet att välja en dagmamma för omsorgen.

Det politiska vänsterstyret i Lund fattade dock, tillsammans med Liberalerna, beslut om att avveckla dagmammornas verksamhet och därmed minska föräldrarnas valfrihet och möjligheter.

Föräldrarna överklagade beslutet, då man ansåg att det inte var berett på rätt sätt inför beslutet in fullmäktige. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och ännu finns alltså möjligheten att välja dagmamma kvar på grund av formella fel inför beslutet i fullmäktige.

Risken är nu, att ärendet återkommer för beslut till fullmäktige via beredning och beslut av barn- och skolnämnden. Då lär det finnas en majoritet för att avveckla dagmammorna. Det måste stoppas. De rödgröna och Liberalerna måste tänka om.

Familjepolitiken måste underlätta vardagen för familjerna – inte försvåra den.

Carl-Axel Johansson (KD), Limhamn