Birgitta Södertun

Birgitta Södertun

I tisdags klubbade regionfullmäktige det rödgröna styrets budget för Region Skåne 2017. I budgeten avsätts dock inte pengar för att det nya sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner ska bli av. Nu varnar företrädare för verksamheten för att regionens del inte kommer kunna genomföras.

– Avtalet är decenniets största sjukvårdsreform i Skåne. Allt för länge har vården av de äldsta och sköraste patienterna fungerat dåligt. Många hamnar i skarven mellan kommunal och regional sjukvård. Ingen har enhetligt ansvar, berättar Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD).

Med avtalet skulle den här problematiken lösas med hemsjukvårdsteam och samverkan mellan Region Skåne och kommunerna. Regionens vårdcentraler, privata och offentliga, ska stå för stöd i form av läkare.

Men efter budgetbeslutet signalerar nu företrädare för vårdcentraler att resurser inte finns. I Radio Malmöhus sändningar igår berättade Stefan Bremberg, medicinsk chef och chefsläkare vid Capio Närsjukvård, att han inte ser avtalet som möjligt att genomföra. Man får ingen resursförstärkning samtidigt som man får ett kraftigt utökat uppdrag i och med avtalet, menade han.

– Det är mycket allvarligt. Jag varnade Henrik Fritzon (S) för detta i fullmäktigedebatten, men fick inget gehör. När jag lyssnade på radion igår fick jag min oro bekräftad. Det ser mycket illa ut, säger Birgitta Södertun (KD).

Kristdemokraternas och Alliansens budget öronmärkte pengar för att avtalet skulle genomföras. Man föreslog att tillskjuta vårdcentralerna 112 miljoner kronor mer än styret.

– Styret måste på något sätt tänka om. Det måste bli verkstad av det här avtalet. Vården av de mest sjuka är inte värdig som det ser ut idag, säger Birgitta Södertun (KD).

För mer information, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare, Region Skåne
Tel: 076-889 01 63
E-post: birgitta.sodertun@skane.se