Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)

Kristdemokraterna föreslog, tillsammans med de andra allianspartierna i det gemensamma budgetförslaget, att satsa 25 miljoner kronor mer på kollektivtrafiken än det rödgröna styret.

Vid regionfullmäktiges budgetsammanträde representerade Ing-Marie Nilsson Axelsson Kristdemokraterna i debatten om regional utveckling och kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken i Skåne har vuxit och utvecklats storartat  sedan Region Skåne bildades genom sammanslagningen av Malmöhus och Kristianstad län.  Då (1999) gjordes det 70 miljoner resor i kollektivtrafiken. 2015 var antalet nästan 160 miljoner.

– Det har bidragit till att göra Skåne rundare men det är en bit kvar. Skåne är i en del avseenden fortfarande inte en helhet. Östra Skåne släpar efter i utvecklingen, sa Ing-Marie Nilsson Axelsson i debatten.

Kollektivtrafiken har ett uppdrag och är en nyckel till att få hela Skåne med i den positiva utvecklingen i Öresundsregionen.

–  I östra Skåne är avstånden större och företagen ofta mindre. Utanför Kristianstads finns ett bryggeri med ett fåtal anställda. En av bryggarna bodde i en mindre kommun i västra Skåne. Det är inte så lätt att pendla med kollektivtrafiken från den västra delen av Skåne till den östra delen, säger Ing-Marie Nilsson Axelsson.

Bryggaren blev erbjuden ett annat jobb närmare hemmet och tog det.

–    Det var inte lätt för företagaren att hitta en ny person med den kompetensen, konstaterade Ing-Marie Nilsson Axelsson i debatten.

Det är av det skälet som Kristdemokraterna vill att politiken för kollektivtrafiken ska ta en ny riktning och inte bara jaga fler resor i de tätbebyggda delarna av Skåne.

– Det behöver inte vara stora bussar för 30-40 personer på sträckor där ganska få åker på landsbygden utanför Hässleholm, Kristianstad, Örkelljunga och Österlen. Men varför kan man inte börja trafikera med mindre fordon och andra upplägg där man till exempel får beställa resor för pendling, frågar sig Ing-Marie Nilsson Axelsson

Målet måste vara att man också i östra Skåne ska kunna bo utanför städer och större tätorter och ändå ha möjlighet att åka kollektivt till arbete och kulturliv. Företagen ska inte behöva flytta söder- och väster ut för att hitta personal man behöver. Skåne kan bli ännu lite rundare.

Tyvärr röstade regionfullmäktige igenom det rödgröna styrets budget, vilket gör att läget inte lär bli bättre för skånsk kollektivtrafik framöver – man går nu miste om de 25 extra miljoner som alliansen ville satsa.