_20161025_115519
Per Einarsson (KD).

Debatten om Region Skånes budget för 2017 är inne på dag 2 och just nu debatteras sjukvårdsavsnittet. Alliansens budgetförslag prioriterar sjukvården och tillför 122 miljoner kronor mer till vården än det rödgröna regionstyret. För Kristdemokraternas del har kortare köer i cancervården och värdig vård av äldre varit det viktigaste att tillgodose i budgetförhandlingar – och det är områden som prioriteras i vårt förslag.

Samtidigt fortsätter styret att nedprioritera vårdcentralerna. Vi menar å andra sidan att om inte basen i vården fungerar, så falerar hela systemet.

Nedan följer Per Einarssons (KD) huvudanförande i vårddebatten i sin helhet.

Ordförande, ledamöter och åhörare.

Jag vill börja med att yrka bifall till alliansens budgetförslag.

Det är en budget som respekterar och vill utöka människors valfrihet. Som ser att också externa aktörers kompetens behöver tillvaratas mer. Och som frigör resurser till viktiga vårdområden där styrets prioriteringar inte räcker till.

Vi gör en extra förstärkning av cancervården för att korta köerna och stärka patientens ställning. Att det behövs blir tydligt för den som tar del av patienternas berättelser till patientnämnden. Man vittnar om långa köer till behandling. Man vittnar om bristande kontinuitet. De standardiserade vårdförloppen har gett vissa förbättringar, men tidsmålen nås inte på långa vägar. Det kan handla om så lite som 30-40 procent av patienterna som får hjälp i tid.

Och det finns en ojämlikhet där den som bor här i östra Skåne i regel väntar längre än den som bor i västra. Så kan vi inte ha det.

Skånsk vård håller ofta god kvalitet, men det förtas av dom växande köerna. Köer som blivit längre till operation, till röntgen och till alla skånska akutmottagningar. Detta rödgröna misslyckande kan inte få fortsätta. Vi föreslår bland annat en regional kömiljard för att stimulera till nytänk och konkurrens och belöna verksamheter som lyckas.

Vi föreslår också att primärvården sätts i första rummet igen efter era nedprioriteringar som märks tydligt i verksamheten. Ta sjukvårdsförvaltning Kryh. Besöken minskar i primärvården med 7000 per augusti. Vi har alltså en primärvård som krymper när alla experter säger att det är här vi måste bygga ut. Att ni då fortsätter nedprioriteringarna i er budget är ohållbart – funkar inte basen i vården, ger det problem i hela systemet. Och det kanske viktigaste skälet jag som kristdemokrat ser är sjukvårdsavtalet med kommunerna, där vi ska klara att stå för läkarstödet så att vården för våra äldre blir mer värdig. Hur ska det gå till med er budget? Reformen är ett måste, det vet vi, för annars kommer återinläggningar och överbeläggningar bara att fortsätta.

Vi ser också en tydlig potential i att värna och spetsa de mindre sjukhusen. Hälsostadskonceptet i Ängelholm är lyckosamt och bör spridas till hela Skåne. CSK bör få ta del av de fördelar som en operationsrobot innebär för cancer- & akutsjukvården. Och Hässleholm bör utses till centrum för ortopedisk ledplastik. Överlag bör de mindre sjukhusen användas till sin fulla potential för att på så sätt korta köerna och värna deras framtid.

Till sist vill jag lyfta frågan om fler läkemedelsgenomgångar för våra äldre. Jag måste säga att det är djupt frustrerande att vi år efter år missar målet så grovt. Att få bättre ordning på medicineringen vore en enorm vinstaffär – såväl för ekonomin som för den gamle. Och vi är ju politisk eniga. I Kryh har vi antagit en handlingsplan inför nästa år. Låt oss göra det överallt så att vi kommer någon vart i detta.

Med detta, tack för ordet!

(Det talade ordet gäller).