Idag presenterade Kristdemokraterna sitt statsbudgetförslag för 2017. Utöver stora reformer som borttagande av pensionärsskatten och jobbskatteavdrag för föräldrar, presenterades viktiga förslag för en tryggare och mer värdig sjukvård.

Kristdemokraterna vill förstatliga sjukhusvården för att se till att patienter ska få tillgång till lika bra vård oavsett var i landet man bor. Ett första steg är att förstatliga ansvaret för läkemedlen. För att alla patienter i hela landet ska kunna få helt likvärdiga möjligheter att få tillgång till de bästa läkemedlen behöver den nationella styrningen öka.

En del landsting har inte råd med särskilda dyra läkemedel som kan bota eller förbättra en enskild patients situation avsevärt. Det behövs ett samlat nationellt ansvar för att alla patienter på samma villkor ska få tillgång till läkemedel. Kristdemokraterna föreslår att 900 miljoner används för snabbare och nationellt införande av nya läkemedel. Dessutom vill se en nationell läkemedelslista.

– Det finns en informationsbrist idag. Ofta har läkare svårt att få överblick över vilka läkemedel en äldre patient använder. Man riskerar få för många mediciner utskrivna och läkemedel som inte passar ihop med varandra, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne.

– Med en nationell lista över alla utskrivna läkemedel ökar tryggheten för patienten och vårdpersonalen ges förutsättningar att ge den bästa möjliga vården, säger Birgitta Södertun.

Kristdemokraterna vill också återinföra Kömiljarden, som fanns på alliansregeringens tid och som gav pengar till landstingen efter hur bra man var på att leverera vård i tid till patienterna.

– I Region Skåne ser vi hur vårdköerna ökat sedan regeringen avskaffade kömiljarden. Kristdemokraterna vill att den ska återinföras. Det är orimligt att sjuka människor ska behöva gå och vänta på att få den vård de behöver. Kömiljarden är ett verktyg för att minska vårdköerna, säger Birgitta Södertun (KD).

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare, Region Skåne
Tel: 076-889 01 63