I eftermiddag sa en majoritet i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd ja till ett initiativärende från Kristdemokraterna som innebär att vården för patienter i livets slutskede i Trelleborg öppnas på nytt.

Beslutet fattades formellt i eftermiddag sedan övriga allianspartier och Sverigedemokraterna röstade ja till Kristdemokraternas initiativärende med följande beslutsats: ”Att den palliativa slutenvårdsavdelningen i Trelleborg ska öppnas upp igen och att utredningen i frågan därmed omedelbart ska avbrytas”.

Sedan december 2015 har de 6-8 palliativa slutenvårdsplatserna i Trelleborg varit stängda. Patienter i livets slutskede har varit hänvisade till Malmö. Så sent som i april föreslog Kristdemokraterna och Alliansen att platserna skulle återöppnas, men då blev beskedet nej från de rödgröna. För att få ett slut på utredningskarusellen lyfte Kristdemokraterna frågan till hälso- och sjukvårdsnämnden där den alltså nu har avgjorts.

– Oron har varit stor i Trelleborg och på Söderslätt. Det är skönt att kunna ge beskedet att beslutet nu är formellt fattat. Kampen är vunnen och patienter i livets slutskede kommer inte längre hänvisas till Malmö när avdelningen öppnat igen, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

– I och med dagens beslut finns det på pränt för trelleborgarna att platserna är tryggade. Nu skickas en tydlig signal om att de ska öppnas igen så fort som möjligt, säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden och oppositionsledare i Sjukvårdsnämnd Kryh.

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 076-889 01 63

Per Einarsson (KD)
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 072-528 84 17

Birgitta Södertun Per Einarsson