Uttalande från Kristdemokraterna i Region Skåne:

Vi känner stor lättnad och glädje över att det rödgröna styret slutligen har tagit sitt förnuft till fånga och backar från planerna om att lägga ner avdelningen i Trelleborg (Läs mer: ”Palliativa vården i Trelleborg räddas!”). Palliativ vård rör de allra svårast sjuka och ska alltid ges högsta prioritet. Att kunna ge ett värdigt slut på livet är lika viktigt som att kunna ge en värdig början. Därför har vi engagerat oss för att bevara platserna.

Vi vill samtidigt markera att vi tycker det är högst beklagligt att S och MP har låtit frågan gå såhär långt. För två månader sedan la vi förslag i sjukvårdsnämnd Kryh, som ansvarar för den palliativa vården, om att öppna platserna igen. Då hade man chansen att fatta rätt beslut, men valde att säga nej (se bifogat utdrag ur protokoll). Denna undermåliga hantering har i onödan skapat oro och ovisshet bland befolkningen, vilket vi är djupt kritiska till.

Protokollsutdrag

Utdrag ur protokoll från sjukvårdsnämnd Kryh den 1 april 2016.

Vi agerade även i regionfullmäktige. Till det senaste sammanträdet lämnade vi in en fråga till Maria Nyman-Stjärnskog (S) om huruvida stängningen var i linje med den plan för den palliativa vården som vi gemensamt över partigränserna beslutat om.

Beskedet från de rödgröna om att öppna platserna är än så länge bara muntligt. Inga formella beslut om att avbryta utredningen har fattas. På fredag i hälso- och sjukvårdsnämnden behandlas dock vårt sedan tidigare inlämnade initiativärende om att just avbryta utredningen om stängning och att återöppna platserna. Vi uppmanar styret att rösta för initiativet så att frågan så fort som möjligt kan få ett formellt avgörande. Det förtjänar trelleborgarna.

För mer information, kontakta:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna i Region Skåne
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
0768-89 01 63

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
0725-28 84 17

Per Einarsson och Birgitta Södertun