Per Einarsson och Birgitta Södertun

Per Einarsson och Birgitta Södertun

Nu väljer Kristdemokraterna att lyfta frågan om den palliativa avdelningen i Trelleborg till en högre nivå. Idag lämnade man in ett initiativ till hälso- och sjukvårdsnämnden om att avdelningen ska öppnas upp igen och att utredningen om en nedläggning genast ska avbrytas.

Frågan har hittills hanterats av sjukvårdsnämnd Kryh och på förra mötet röstade S och MP nej till att öppna avdelningen medan alliansen och SD röstade ja. Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), dit frågan lyfts nu, står emellertid över sjukvårdsnämnd Kryh och kan ge nya direktiv kring all hälso- och sjukvård, så också den i Trelleborg.  Majoritetsförhållandena ser dessutom annorlunda ut; i Kryh har S och MP egen majoritet medan i HSN förlorar det rödgröna styret om allianspartierna och SD är eniga.   

–  Med vårt initiativ hoppas vi kunna rädda avdelningen i Trelleborg och få ett stopp på all den oro som många känner. Och om alla partier står vid sina ord, och röstar som man tidigare har gjort, så finns det en majoritet för att stoppa nedläggningsplanerna, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare. 

– Vi måste värna om vården för våra allra svårast sjuka och se till att den sista tiden i de här patienternas liv blir så trygg som möjligt. Det får aldrig prioriteras bort. Vi är fast beslutna om att avdelningen i Trelleborg behövs och tänker göra allt i vår makt för att den ska öppna igen , säger Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

Hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde är den 22 april.

För mer info:

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 0768-890163

Per Einarsson (KD)
Ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Andre vice ordf i sjukvårdsnämnd Kryh
Tel: 0725-288417