sodertunprofile Michael Anefur

Idag offentliggjordes den så kallade indelningskommitténs förslag till ny regionindelning av Sverige. I förslaget slås Skåne ihop med Blekinge.

– Om förslaget blir verklighet skulle det innebära att Skåne och Blekinge blir den näst minsta regionen i landet, säger Michael Anefur (KD), ordförande Kristdemokraterna i Skåne.

Samtidigt föreslås den södra sjukvårdsregionen, där Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland ingår, slopas. Samarbetet innebär bland annat att högspecialiserad vård för invånarna i regionen planeras. Den ges vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö.

– Förslaget vore förödande för Sus. Sus skulle bli det enda universitetssjukhus i landet vars befolkningsunderlag minskar. Det skulle få allvarliga konsekvenser för sjukhusets förmåga att attrahera den mest kompetenta arbetskraften och fortsätta bedriva en avancerad vård av högsta klass, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare i Region Skåne och ledamot i samrådsgruppen för ny läns- och regionindelning.

För mer information, kontakta:
Michael Anefur (KD)
Distriktsordförande, Kristdemokraterna i Skåne
Tel: 070-839 13 13
E-post: michael.anefur@kristdemokraterna.se

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare, Region Skåne
Tel: 076-889 01 63
E-post: birgitta.sodertun@skane.se