IMG_20160301_134301

Regionfullmäktige pågår i Kristianstad. Alldeles nyss röstades vår motion för en bättre fungerande skånsk ambulanssjukvård igenom.

Få saker är så viktigt för medborgaren som att ambulansen kommer när jag behöver den som mest, sa gruppledare Birgitta Södertun (KD) i debatten.

Den kristdemokratiska motionen tar ett initiativ för en förutsättningslös utvärdering av driftsformen i den skånska ambulanssjukvården. Idag drivs ett av ambulansdistrikten i Region Skånes regi, tre i privat regi. I debatten höjs ofta röster om att all ambulanssjukvård ska vara i offentlig, eller att all ambulanssjukvård ska vara i privat, regi. Kristdemokraterna tycker att man måste se bortom de ideologiska skygglapparna.

– Motionen innebär en ordentlig jämförelse om hur ambulanssjukvården fungerar i privat respektive offentlig regi och gör att vi sedan kan gå vidare utifrån fakta och ingenting annat, sa Södertun.

– Nu har regionfullmäktige sagt ja till vår motion. Vad tycker personal i Region Skånes regi och vad tycker personalen hos de privata aktörerna? Ambulanssjukvårdens framtid är för viktig för ideologiska pappersbeslut. Efter utvärderingen kan vi senare i år ta ett väl underbyggt beslut och garantera skåningarna en fungerande ambulanssjukvård, kommenterar Södertun beslutet.