Michael Anefur   sodertunprofile

Att Regeringen backar från kravet om att kunna stänga Öresundsbron för biltrafik är givetvis positivt – men andra delar av Regeringens förslag kan ge ännu värre konsekvenser för Skåne. Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Skåne uppmanar därför Riksdagen att rösta nej även till dessa delar av Regeringens lagförslag.

– Regeringens föreslag till utökade ID-kontroller kommer att allvarligt försvåra resandet över sundet och strypa Sydsveriges tillgång till Kastrup. Det riskerar få katastrofala konsekvenser för både invånarna och näringslivet i regionen, kommenterar Michael Anefur, ordförande för Kristdemokraterna i Skåne.

Enligt Skånetrafiken kommer Regeringens förslag till utökade ID-kontroller innebära att restiden mellan Köpenhamn och Malmö kan dubblas eller till och med tredubblas. Dessutom kommer antalet platser på tågen över Sundet minska drastiskt då enbart enkla tågsätt kan användas och antalet avgångar kommer behöva halveras under rusningstid.

– Regeringen förstår uppenbarligen inte våra förhållanden i Skåne. De förstår inte att Kastrup är den internationella flygplatsen för miljontals svenskar i södra Sverige, säger Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

– Lagförslaget riskerar tvinga tusentals skåningar som pendlar över sundet att säga upp sig från sina arbeten och kommer försvåra för alla företag som är beroende av de goda kommunikationsmöjligheterna till Kastrup. Vi kan omöjligt acceptera att Regeringen försöker hasta igenom ett så drastiskt beslut utan att ha satt sig in i vad konsekvenserna blir för Skåne. Vi uppmanar därför Riksdagens ledamöter att rösta mot förslaget, konstaterar Michael Anefur, ordförande för Kristdemokraterna i Skåne.

-I decennier har vi förbättrat integrationen över sundet. Nu hotas alla våra framsteg med ett ogenomtänkt förslag från en regering som desperat försöker visa handlingskraft. Pendlare, konsumenter och företag på båda sidor sundet påverkas kraftigt negativt. I förlängningen riskerar svensk ekonomi att skadas, säger Birgitta Södertun, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Skåne.

För mer information, kontakta:
Michael Anefur (KD)
Distriktsordförande, Kristdemokraterna i Skåne
Tel: 070-839 13 13
E-post: michael.anefur@kristdemokraterna.se

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare, Region Skåne
Tel: 076-889 01 63
E-post: birgitta.sodertun@skane.se