sodertunrf

Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertun (KD) ställer på morgondagens regionfullmäktigemöte en fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).

Drygt ett och ett halvt år har gått sedan Alliansen och Miljöpartiet införde vårdval för personer som vill få hjälp med att bli kvitt sitt opiatberoende. Socialdemokraterna röstade nej till denna utökning av valfriheten avseende LARO-behandling och i samband med beslutet, bland annat i reservationen, uttryckte Henrik Fritzon (S) att det är ”cyniskt att lägga ut beroendevården på privata företag”.

Mot bakgrund av de hårda orden, och att Fritzon numera styr, ställer Birgitta Södertun (KD) frågan:

Tycker du fortfarande att det är cyniskt med privata alternativ i beroendevården?

För mer information:
Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare
Tel: 076-889 01 63