Kristdemokrater på SKL-kongress 2015

Förmiddagen bjöd på framgångar för KD och alliansoppositionen på Sveriges Kommuner och Landstings pågående kongress. Kristdemokraterna i Region Skånes gruppledare Birgitta Södertun var bland annat med och fick igenom en motion som betonar det personliga ansvaret i folkhälsopolitiken – i strid med den rödgröna minoritetsledningen:

– S och MP la ett enkelspårigt förslag som bara pekade på samhällsstrukturer för att förklara hälsoproblem. Det är otillräckligt, människors egenansvar måste också lyftas, säger Birgitta Södertun (KD).

SKL-kongressen besegrade även minoritetsledningen i frågan om vårdval:

– I Skåne har vi 13 vårdval, som inneburit kortare köer och bättre kvalitet för patienten. Det är viktigt att värna de här framgångarna och bygga vidare på dem, trots att vi nu har en minoritetsregering och ett minoritetsstyre, i såväl Region Skåne som SKL, som gör allt för att minska patientens valfrihet, säger Birgitta Södertun (KD).

Läs hela Allians för Skånes pressmeddelande, med fler kommentarer från Birgitta: Seger för oppositionen på SKL-kongress.